Prawidłowo działający układ kierowniczy gwarantuje równomierne zużywanie się opon w trakcie eksploatacji pojazdu.

© Copyright 2016 Paszewski Serwis